Блоги

Якою має бути освіта майбутніх журналістів?

Якою вона є сьогодні – освіта майбутніх акул пера? Вже майже сім років
Україна активно впроваджує основні положення Болонського процесу. А ось
наскільки позитивно цей процес впливає на професійну підготовку журналістів,
пропоную розглянути детальніше.

Умовами європейської системи оцінювання знань передбачено, що за кожен з
модулів студент отримує зароблену кількість балів, сума яких визначає його кінцевий
рейтинг. На підставі отриманих студентом балів, його особистого рейтингу,
виставляється семестровий іспит чи залік. Якщо набраної кількості балів не
вистачає для отримання позитивної оцінки, студентові надається можливість для
перескладання іспиту чи заліку в сесійний період. Таким чином, студент-журналіст
змушений активно працювати протягом усього року, бо пріоритети  в балах надаються тим, хто старанно, сумлінно
та відповідально підходить до навчального процесу.

Чи не є така система освіти обмеженням творчого потенціалу студентів, чи
досить доречним є впровадження та застосування такої моделі оцінки знань
студентів на факультеті журналістики, де навчаються творчі особистості?

В той же час, одним із найважливіших завдань вищих навчальних закладів у
межах Болонського процесу є підвищення якості вищої освіти, яке ґрунтується на
об’єктивному оцінюванні навчальних досягнень студента й повному запереченні
суб’єктивізму викладача. 

За таких обставин студента стимулює до навчання демократизація навчального
процесу, а мотивація підвищується завдяки активному застосуванню новітніх
інформаційних технологій, використанню комп’ютерної техніки та локальних
інформаційних мереж.

Варто звернути увагу й на систему оцінювання знань студентів. Матеріал
перевіряється частинами, що не дає студентові творчого факультету цілісної уяви
про предмет, який вивчається та не сприяє засвоєнню системних знань. Для
студентів-журналістів важливим є цілісне, комплексне сприйняття матеріалу.
Особливо слід робити акцент на фахових дисциплінах, пов’язаних із вивченням
питань етики, професійної майстерності журналістів, особливостей створення
матеріалів для кожного з видів ЗМІ.

Ще однією характерною рисою впровадження Болонського процесу є занадто
формалізовані форми контролю знань. Наприклад, т
естування нівелює особистість,
зводить творчу природу мислення
до дій, які виконуються майже автоматично. Складається враження, що студент навчається не заради
знань, а заради рейтингу або  стипенді
ї.

В умовах такої конкуренції та боротьби за бали, студенти факультету
журналістики «змушені» більше уваги приділяти науковим аспектам навчання. Хоча
креативний, творчий підхід до виконання завдань мав би цінуватися більше.

Та найголовніше те, що під час інтерв’ю, зйомок, зустрічей ніхто не буде
перевіряти ваш диплом та перечитувати перелік усіх вивчених дисциплін, які
містяться в додатку. Головна мета процесу навчання на факультеті журналістики –
виховати зі студентів справжніх майстрів слова, закласти базові цінності,
ідеали, які й слугуватимуть своєрідною візитною карткою в подальшій професійній
діяльності.

 

Матеріал взято із старої версії сайту «Пороги».
Автор : Анастасія Полєшко

Попередня публікація

Запорізькі правозахисники виступили проти гомофобного законопроекту

Наступна публікація

В галереи «Lenin» открылась выставка художника Алексея Малых «Архемиф»

admin