Блоги

Проблема відсутності медіаосвіти в сільських школах

В Україні не досить довгий час діють курси перепідготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу в області інформаційної сфери. Згідно з «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні» ,яка була прийнята 20 травня 2010 року Національною академією педагогічних наук, вже в цьому році передбачається розширення цих поодиноких курсів у сферу масовості.

Однак важливішою є спеціальна підготовка та перепідготовка педагогів до застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у своїй роботі ще на етапі професійного навчання у вузі чи на курсах підвищення кваліфікації. Розробка і впровадження в процес вузівської освіти нового курсу, який дозволив би максимально точно враховувати вимоги глобального процесу інформатизації до особистості сучасного педагога і випускників сучасних освітніх установ (в першу чергу, педагогічних спеціальностей вузів), забезпечив би комплексну і різносторонню підготовку майбутніх педагогів до професійної педагогічної діяльності в нових (інформаційних) умовах.

Метою такого медіапедагогічного курсу, на наш погляд, це сформувати уявлення, у майбутніх фахівців в галузі медіаосвіти, про медіапедагогіку, цілі і завдання даного напрямку, основних понятть і засобів вирішення сучасних медіапедагогічних проблем. Його практична реалізація передбачає вирішення наступних завдань: розширити уявлення  про інформатизацію освіти; розглянути сучасне розуміння медіа, її види та виховні  функції, а також можливості та наслідки її негативного впливу аудиторію; розкрити дидактичні, психолого-педагогічні та методичні аспекти застосування медіа в навчанні і вихованні; вивчити способи застосування різних медіазасобів в навчально-виховному процесі; розкрити сутність поняття «медіакомпетенція»; сформувати практичні навички використання освітніх медіапродуктів і ресурсів для вирішення освітніх, виховних, дослідницьких та інших задач.

У зв’язку з наявною проблемою відсутності таких курсів, був проведений медіа освітній тренінг. Аудиторією тренінгу стала група практикуючих вчителів сільської школи. Особливістю тренінгу було те, що аудиторія до цього не мала ні практичних ні теоретичних знань зі сфери медіа освіти, тому було вкрай важливим подати основні засади концепції в короткий термін та надати практичні навички критичного осмислення споживаної зі ЗМІ інформації. В першій частині тренінгу, аудиторії була надана концептуальна інформація по впровадженню, розвитку та доцільності медіа освіти в Україні. В другій частині, аудиторія закріпила отримані знання практичною вправою. Практична вправа передбачала у аудиторії наявність критичного сприйняття. Група вчителів досить успішно впоралася з поставленим завданням. На цьому ми закінчили тренінг. Його результатом стало підвищення меіакомпетентності аудиторії, що було помітно вже під час практичної частини тренінгу, а також по рівню осмисленості запитань, які ставили в кінці у порівнянні з тими, що ставили на початку зустрічі.

Нажаль, медіа освіта зараз майже не доходить до сільських шкіл. Це є негативний фактор, що виливається у тотальне нерозуміння загальної картини подій, що відбуваються в країні. До того ж, відсутність елементарної медіа освіти призводить до відсутності критичного мислення, що виливається у неспроможність чинити опір маніпуляціям та навіювнням. Виходом з такої ситуації і є повне впровадження “концепції”.

Попередня публікація

Гармонія внутрішньої і зовнішньої краси

Наступна публікація

День Всех святых

Александр Безотосный