Аліменти: хто, кому і за що має платити

Чоловік та дружина мають підтримувати один одного. І це стосується не тільки духовної та моральної сфери, а й матеріального блага. Побутує думка, що саме чоловік має утримувати дружину, подекуди навіть після розлучення. Але за юридичними канонами це не зовсім так. Подружжя тут має рівні права та обов’язки.

Право на аліменти надається тому із подружжя, хто не може працювати (є непрацездатним) та потребує матеріальної допомоги, але тільки у випадку, якщо інший може надати цю допомогу. Непрацездатною вважається особа, яка досягла пенсійного віку або має інвалідність I, II чи III групи.

Матеріальна допомога призначається і в тому випадку, коли заробітна плата, пенсія чи інші доходи не забезпечують одному із подружжя прожиткового мінімуму.

Однак право на утримання не надається особам, які негідно поводилися у шлюбі, а також тим, які стали непрацездатними внаслідок учинення ними злочину.

Розлучення не є підставою для припинення права на матеріальну допомогу зі сторони чоловіка (дружини). Після розірвання шлюбу особа має право на аліменти, якщо вона стала непрацездатною ще у шлюбі або протягом року від дня розлучення. Також у випадку, коли один із подружжя став інвалідом у зв’язку з протиправною поведінкою іншого.

Якщо з поважної причини (виховання дитини, ведення господарства, хвороба тощо) особа не змогла отримати освіту, вона має право на отримання аліментів, навіть будучи працездатною. У такому випадку право на утримання триває протягом трьох років.

За Сімейним кодексом України, аліменти можуть сплачуватися помісячно або виплачуватися наперед (за згодою подружжя).

Право чоловіка (дружини) на утримання скасовується із поновленням його працездатності, а також у разі укладання ним іншого шлюбу. Підставою для цього є й те, що одержувач перестав потребувати матеріальної допомоги чи платник не може більше її надавати.

Виплата аліментів може бути припинена судом, якщо непрацездатність одного із подружжя була викликана тяжкою хворобою, яку він приховав під час реєстрації шлюбу.

Стаття 84 вказує, що дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності, а також до досягнення дитиною трьох років, тобто поки вона перебуває у декретній відпустці. Якщо ж дитина має певні вади розвитку, дружина може отримувати аліменти від чоловіка (батька дитини) до досягнення дитиною шести років. Такі ж самі умови виплати аліментів від дружини стосуються і чоловіка, з яким проживає дитина.

Якщо один із подружжя проживає із дитиною-інвалідом, що не може обходитися без сторонньої допомоги, і опікується нею, він має право на утримання протягом усього періоду проживання із дитиною-інвалідом.

Дружина та чоловік мусять брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою чи каліцтвом одного із них.

Якщо жінка та чоловік тривалий час проживали разом, то їхні обов’язки щодо утримання один одного прирівнюються до зареєстрованого шлюбу.

Матеріал взято із старої версії сайту «Пороги».
Автор : Катерина Полякова