Микола Фролов: «Розмір стипендій залежить від низки причин»

TCGulShfMZEБільшість студентів ЗНУ помітили, що розмір стипендій різний. Це викликало низку питань. Як виявилося, ніякого порушення у цьому немає. Ректор ЗНУ Микола Фролов розповів, в чому причина того, що деякі стипендії більше.

«Розмір стипендій студентів Запорізького національного університету встановлений наказом ректора від 16 січня 2014 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України. Відповідно до цього наказу розмір стипендії студентів ЗНУ може відрізнятися залежно від факультету, кваліфікації, академічної успішності, соціальних пільг, стану здоров’я студентів. Окрім того, впливають на розмір виплат й особливості індексації стипендій», – пише у зверненні Микола Фролов.

Мінімальна академічна стипендія(МАС) з 1 січня 2014 року становить 730 гривень для студентів з середнім балом успішності від 4 до 4,99. Якщо студент має в заліковій книжці лише «відмінно», то його мінімальна стипендія складатиме 830 гривень.

На 10% МАС зростає у студентів, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами: «Фізичне виховання», «Здоров’я людини», «Історія», «Філологія» (російська, українська, іноземна, але окрім перекладу), «Хімія», «Біологія», «Інформатика», «Соціальна педагогіка». Ці студенти отримують по 803 гривні стипендії, а за умови відмінного навчання – 903 гривні.

Мінімальна академічна стипендія збільшується на 18% у студентів напрямів підготовки «Фізика» та «Прикладна фізика» і на 21% – у тих студентів напрямів підготовки «Фізика» та «Математика», які викладатимуть у школах (861,4 грн. та 883,3 грн. відповідно). Якщо студент вказаних напрямів – відмінник, він додатково отримує ще 100 гривень щомісячно.

Якщо студент перебуває в академічній відпустці за станом здоров’я, він отримує 50% від МАС (365 грн.). Студентам, які хворіють на туберкульоз, протягом 10 місяців нараховують стипендію у розмірі 730 гривень.

Студенти Запорізького національного університету з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, хто в період навчання у віці 18-23 роки залишився без батьківотримують соціальну стипендію в розмірі 1 760 гривень за умови середнього бала від 4 до 4,99. Якщо такі студенти мають середній бал 5, їхня стипендія збільшується до 1 860 гривеньРозмір соціальної стипендії студентам, які мають середній бал успішності, нижчий за 4, встановлюється наступним чином. Студенти, які мають сім’ї з дітьми і в яких є обоє батьків або одна мати, отримують 730 гривень стипендії. Такі ж студенти, що навчаються за напрямами «Математика», «Фізика», «Прикладна фізика», мають стипендію в розмірі 861,4 гривень.

Студентам із малозабезпечених сімей та студентам з числа з дітей-інвалідів та інвалідів 1-3 груп, які мають середній бал, нижчий за 4, отримують 795,7 грн. (109% МАС). Якщо такі студенти навчаються за напрямами «Математика», «Фізика», «Прикладна фізика», то вони отримують 927,1 грн (109% МАС+18%МАС).

Студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з середнім балом, нижчим за 4, призначається стипендія в розмірі 365 гривень (50% від МАС), а за умови навчання за напрямами «Математика», «Фізика», «Прикладна фізика» – 430,7 гривень (50% від МАС+18% від МАС).

Додаткову соціальну стипендію в розмірі 365 гривень (50% від МАС) до основної академічної можуть отримувати студенти, які є інвалідами по зору або слуху та мають середній бал успішності від 4 до 5. Студенти з числа дітей-інвалідів та інвалідів 1-3 груп з таким же балом успішності отримуватимуть додаткову соціальну стипендію в розмірі 65,7 грн. 

Студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ отримують мінімальну академічну стипендію в розмірі 550 гривень, яка, за умови середнього бала успішності 5 або 10-12 з кожного предмету, зростає до 620 грн.

На 10% збільшується стипендія у студентів ЕПК, які здобувають кваліфікацію вчителя з напрямів «Фізичне виховання» та «Соціальна педагогіка». Вони отримують 605 гривень, а відмінники – 675 гривень щомісяця.

Якщо студент ЕПК перебуває в академічній відпустці за станом здоров’я, він отримує 50% від МАС (275 грн.). Студентам ЕПК, які перебувають в академічній відпустці за медичними показниками та хворіють на туберкульоз, протягом 10 місяців нараховують стипендію в розмірі 550 гривень.

Студенти ЕПК з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, хто в період навчання у віці 18-23 роки залишився без батьків, отримують соціальну стипендію у розмірі 1 760 гривень. Якщо такі студенти є відмінниками, їхня стипендія збільшується до 1 830 гривень. За умови середнього бала успішності, нижчого за 4 та 7, вони отримують соціальну стипендію в розмірі 550 гривень (100% від МАС), а студенти з малозабезпечених сімей та діти-інваліди та інваліди 1-3 груп – 599,5 (109% МАС).

Студентам ЕПК, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з середнім балом, нижчим за 4 та 7, призначається стипендія в розмірі 275 гривеньПраво на додаткову соціальну стипендію мають студенти ЕПК з середнім балом успішності від 4 до 5, які є інвалідами по зору та слуху (275 грн), походять з малозабезпечених сімей або є інвалідами 1-3 груп (49,5 грн), постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (150 грн).

Студенти Торгового коледжу ЗНУ отримують стипендії такого ж розміру, як і студенти ЕПК. Принцип нарахування стипендій регулюється Положенням «Про порядок призначення і виплат стипендій» Торгового коледжу, яке складене на основі постанов Кабінету Міністрів України.

Варто зазначити, що на розмір стипендій впливає також її індексація. Про особливості індексації стипендій визначений у Постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» та листом Мінсоцполітики від 01.07.14. №135/10/136-14.

У цих документах йдеться про те, що базовим для розрахунку індексації стипендії є місяць, який передує місяцю зарахування студента на навчання. Якщо студент під час навчання не мав стипендії, а за результатами сесії набув право на її отримання, то базовим для розрахунку стає місяць, який передує місяцю її призначення. Таким чином, стипендія студентів, які навчаються в одній групі, може відрізнятися.

Візьмемо для прикладу вигаданих студентів 3 курсу Іванова та Петрова, які навчаються на одному факультеті та отримують мінімальну академічну стипендію в розмірі 730 гривень. Студент Іванов отримує стипендію протягом усього періоду навчання, тому базовим місяцем для розрахунку індексації вважається вересень 2012 року. Індекс тоді складав 12,7 – отже, Іванов отримуватиме додатково 92,7 гривні. Студент Петров право отримувати стипендію набув лише за результатами останньої сесії. Тому базовим місяцем для розрахунку індексації буде червень 2014 року, коли індекс складав 1,2 – тобто йому нарахують лише 8,76 гривні індексації.

Необхідно зазначити, що індексується тільки базова величина стипендії (мінімальна академічна стипендія 730 грн.), а стипендія сиротам індексується в межах мінімальної зарплати 1 218 грн.

Студенти Запорізького національного університету, які мають високі досягнення в навчанні, науковій роботі та громадській діяльності, можуть отримувати й інші види матеріального заохочення. До них можна віднести матеріальну підтримку обдарованої молоді Міської комплексної програми соціального захисту населення м. Запоріжжя, яка фінансується з міського бюджету (так звана стипендія мера). Зараз такий вид заохочення отримують 90 студентів (1 500 гривень одноразово) та 2 молодих вчених ЗНУ (10 тисяч гривень одноразово).

Окрім того, талановиті студенти ЗНУ отримують стипендії Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної ради (1000 грн.), іменні академічні стипендії Президента України (1 100 грн.), Верховної Ради (1 200 грн.) та Кабінету Міністрів (1 215 грн.).

Якщо у вас виникають питання з приводу нарахування стипендій, звертайтеся до відділу бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності ЗНУ (IV навчальний корпус, к. 107) та за телефоном228-75-24.

Джерело: www.znu.edu.ua