Основні проблеми сучасної української молоді

В наш час ця тема дуже актуальна серед молоді й, насамперед, серед студентів. Відомо, що молодь – це важлива частина суспільства, тому що саме вона формує його розвиток. Тому, для того, щоб формування молоді відбувалося з користю для суспільства, потрібно правильно визначати її роль і потреби у суспільстві. Традиційними проблемами для молоді є такі поняття; пошуки сенсу життя, створення сім’ї, дружби та кохання. Для аналізу молодіжних проблем та способів їх вирішення покликана займатися соціологія молоді. Вони аналізують такі проблеми молоді: вибір професії, життєвого шляху, професійну мобільність, а також актуальні проблеми здоров’я та освіти молоді.

За останні роки найбільш загостреними молодіжними проблемами є такі: низький рівень життя та високий рівень розлучень. Також, для молоді дуже важлива можливість працювати за спеціальністю. На жаль, ця проблема пов’язана з загальною ситуацією в країні. Більшість випускників ВНЗ змушені вибирати вищу оплачувану роботу не за фахом і з часом гублять кваліфікацію. Насамперед, це відбувається, тому що молодь відходить зі сфери виробництва на у неї відсутній творчий момент, а також у неї нема можливості показати себе як професіонала. Тому для того, щоб надати допомогу молоді потрібно знання основних тенденцій розвитку молодіжної культури, а також психологічних особливостей.

«Сьогодні молодим людям треба бути більш організованими. Потрібно створювати громадські об’єднання, які будуть відстоювати права та інтереси молоді, брати активну участь у суспільно-політичному житті держави», – говорить голова Ради з питань молодіжної політики Олег Кучер, – «Не треба залишатись осторонь процесів, які відбуваються в нашій країні, на сьогодні молодь – це рушійна сила і в її руках майбутнє».

На завершення цієї теми, я хочу зробити кілька висновків: положення молоді у суспільстві залежить від дії суспільства і держави, а також завдання суспільства і держави сьогодні – надавати всебічну підтримку молодіжним об’єднанням, які направляють активність молоді у бік суспільних інтересів та інтересів державного розвитку.

Автор: Олена Бірюкова