Володимиру Манакіну присвоєне звання «Заслужений працівник освіти України»

Указом Президента України №338\2016 від 22 серпня 2016 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» присвоєне звання «Заслуженого працівника освіти України» деканові факультету журналістики ЗНУ Володимиру Манакіну.

«Хоч ця нагорода є персональною, я не можу сказати, що вона моя. Я не відокремлюю її від Запорізького національного університету і мого рідного факультету журналістики. Якщо мене нагороджують як представника вищого навчального закладу, значить ЗНУ вартує того, і факультет журналістики знаходиться на дуже високому освітянському рівні», – підкреслив Володимир Миколайович.

Нагадаємо, що під керівництвом Володимира Манакіна на філологічному факультеті було виокремлено спеціальність «Журналістика» і на її базі створено факультет, на якому нині готують фахівців із чотирьох спеціальностей.

Зростання Володимира Манакіна як науковця розпочалося, ще коли у 1978 році він посів перше місце на Всесоюзній фаховій олімпіаді. У 1984 здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук, захистивши дисертацію на тему «Семантичні перетворення мовних одиниць у художньому тексті» у спеціалізованій вченій раді Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького, а в 1995 році захистив докторську дисертацію з теми «Зміст та принципи контрастивної лексикології» у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Згодом був членом експертної ради з мовознавства ВАК України, членом докторської спеціалізованої вченої ради при Дніпропетровському національному університеті, а потім головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з української філології при Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка. Додамо ще й такі регалії – багато років був членом докторської спеціалізованої вченої ради при Київському національному лінгвістичному університеті та спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій зі спеціальності «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» при Донецькому національному університеті. Плідно працює Володимир Миколайович як адміністратор, провідний науковець і методист: очолює відому в Україні та за її межами наукову школу із зіставного мовознавства. Під його керівництвом підготовлено 20 кандидатських і 3 докторські дисертації. Він є автором понад 180 наукових і науково-методичних праць, серед яких 5 монографій, навчальні посібники з грифом МОН України, видані у провідних вітчизняних і закордонних видавництвах. Зокрема, за одним із останніх його навчальних посібників «Мова і міжкультурна комунікація» (К.: Академія, 2012) студенти українських вишів різних спеціальностей опановують новий для вітчизняної вищої школи академічний курс з міжкультурної комунікації.

Але наш час потребує міжнародного визнання. Тож з деканством Володимира Миколайовича почалося прорубання вікон у Європу й Америку. Факультет журналістики став одним із відомих наукових центрів із соціальних комунікацій у Запорізький області та далеко за її межами. На базі факультету регулярно проводяться круглі столи, майстер-класи, медійні тренінги за участю провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців.
Володимир Манакін є ініціатором і керівником з участі факультету в конкурсах на одержання міжнародних фінансових грантів, які спрямовані на впровадження інноваційних навчальних проектів. Визнаними в Україні та за її межами стали проекти з навчання новітнім медіа на базі студентського інтернет-порталу та навчання тележурналістики на базі оснащеної сучасним обладнанням власної телестудії, що на сьогодні є однією з найкращих серед інших університетів. Значною подією для університету й області стало одержання у 2015 році гранту Посольства США в Україні з навчання медіаграмотності.Володимир Манакін постійно опікується втіленням стратегічного напрямку Запорізького національного університету з опанування викладачами та студентами іноземних мов і підвищення завдяки цьому професійного рівня викладачів і студентів через різноманітні можливості стажування та паралельного навчання за кордоном. Сам Володимир Миколайович являє собою приклад у цьому відношенні: як науковець і викладач він запрошувався до університетів Великобританії, США, Китаю, Лаосу, Польщі, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Іспанії, інших країн. Він є володарем ґранту Програми США ім. Фулбрайта (Ілінойський університет у Чикаго, 2007-2008 роки), гранту з адміністрування вищої школи Програми IREX (США, 2010 рік), учасником Програми Темпус. За його ініціативи на факультет систематично запрошуються іноземні фахівці. Гарною традицією, зокрема є щорічне викладання на факультеті професорів США в рамках Програми імені Фулбрайта.

Джерело: sites.znu.edu.ua

Головне фото: golos.zp.ua