Проблеми екології в Україні

джерело ілюстрації

Україна, як держава з потужним промисловим потенціалом, стикається з численними екологічними викликами. Дані Державної служби статистики України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України показують тривожні тенденції у забрудненні повітря, водних ресурсів та ґрунтів. За даними звіту «Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році», рівень забруднення навколишнього середовища залишається високим, що негативно впливає на здоров’я населення та екосистеми країни.

Засмічення довкілля є однією з найбільших екологічних проблем в Україні. Щорічно в країні утворюється понад 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Проблема посилюється через низький рівень переробки сміття — лише близько 5% відходів підлягає вторинній переробці, тоді як більшість відходів потрапляє на сміттєзвалища, що часто не відповідають екологічним стандартам.

Сміттєзвалища становлять серйозну загрозу для навколишнього середовища, оскільки забруднюють ґрунти і підземні води токсичними речовинами. Крім того, метан, що виділяється зі сміттєзвалищ, сприяє глобальному потеплінню. У великих містах, таких як Київ, Львів та Одеса, проблема засмічення стає особливо актуальною через збільшення обсягів споживання та недостатню кількість сучасних сміттєпереробних заводів.

Вирубка лісів в Україні є ще однією серйозною екологічною проблемою. Ліси займають близько 15.9% території країни, але їх площа постійно зменшується через нелегальні рубки та нераціональне використання лісових ресурсів. Карпатський регіон, який є важливою частиною екосистеми Європи, особливо страждає від масової вирубки лісів.

Вирубка лісів призводить до втрати біорізноманіття, ерозії ґрунтів та погіршення якості водних ресурсів. Ліси виконують важливу функцію у поглинанні вуглекислого газу, тому їх знищення сприяє зміні клімату. Крім того, вирубка лісів у Карпатах спричиняє частіші паводки та зсуви ґрунтів, що завдає значної шкоди місцевим громадам та інфраструктурі.

Незаконні рубки лісів залишаються великою проблемою через корупцію та недостатній контроль з боку державних органів. Боротьба з незаконними вирубками вимагає посилення законодавства, впровадження сучасних технологій моніторингу та активної участі громадянського суспільства.

Промисловий сектор України, особливо металургія, хімічна промисловість та енергетика, є основними джерелами забруднення повітря. За даними Міністерства захисту довкілля, викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2020 році становили понад 2,5 мільйона тонн. Найбільші забруднювачі — підприємства Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Викиди забруднювачів, таких як сірчистий ангідрид, оксиди азоту та важкі метали, призводять до утворення кислотних дощів, погіршення якості повітря та виникнення респіраторних захворювань у населення. Проблема загострюється через застаріле обладнання та недостатнє впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах.

Військові дії, які розпочались з повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, мають катастрофічний вплив на екологію. Бойові дії призводять до руйнування інфраструктури, забруднення земель, водних ресурсів та повітря. Вибухи та пожежі спричиняють виділення великої кількості токсичних речовин, які потрапляють у довкілля.

Зокрема, під час бойових дій часто пошкоджуються промислові підприємства, склади з хімічними речовинами та нафтопродуктами, що призводить до масового забруднення навколишнього середовища. Згідно з даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, екологічні збитки від військових дій можуть становити мільярди доларів, а їхні наслідки відчуватимуться протягом десятиліть.

Проблеми екології в Україні є складними та багатогранними. Засмічення, промислові викиди та наслідки війни вимагають комплексних заходів з боку держави, підприємств та громадськості. Впровадження сучасних технологій переробки відходів, модернізація промислового виробництва та міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля є критично важливими для збереження екологічної рівноваги та здоров’я нації.

Тільки через спільні зусилля держави, бізнесу, науковців та громадськості можна досягти значного прогресу у вирішенні екологічних проблем і забезпечити сталий розвиток України. Це дозволить зберегти природні ресурси та створити безпечне та здорове середовище для майбутніх поколінь.

автор: Ростислав Балута