Системи оцінювання знань у світі, як їх використовують

Система оцінювання якості освоєння освітніх програм учнями – найважливіший елемент освітнього процесу і кожна країна має свої критерії оцінювання.

У Японії діє 100-бальна система оцінок. Характерна тим, що бал виставляється всьому класу, а не окремому учневі. Тоді як протягом багатьох років оцінка “A” означала результат у діапазоні від 80 до 100, в деяких навчальних закладах для позначення високої успішності учнів ввели спеціальну оцінку, що означає результат від 90 до 100 балів. Незадовільна оцінка позначається буквою “E”, хоча деякі інститути для цього використовують “F”.

У Сполучених штатах Америки літерна система – оцінка А відповідає «п’ятірці» і ставиться, якщо виконані всі завдання або хоч би 90 відсотків. B відповідає нашій «четвірці». Школяр отримує її за 80 % завдань. І так далі. Якщо учень виконав менше 60 %, він отримає оцінку «F», що відповідає нашій одиниці.

У Данії в 2007 році була прийнята 7-бальна система оцінювання, що стала заміною старої 13-бальної системи оцінювання. Нова шкала була створена і поєднана відповідно до стандартів ECTS-шкали. Syv-trins-skalaen складається з семи різних оцінок в діапазоні від 12 до -3, з максимальною оцінкою в 12 балів. Ця нова шкала є залишком “чистої” шкали, а це означає, що оцінка не завжди відповідає заслугам.

У Норвегії, в початковій школі (Barneskole, віком від 6 до 13 років) офіційно оцінки не ставлять. Звісно, викладачі пишуть власні коментарі або аналізи тестів наприкінці кожної чверті. У молодших і старших класах середньої школи використовується шкала від 1 до 6, де 6 – найвища оцінка, а 2 – найнижча задовільна оцінка. Для звичайних тестів і четвертних результатів оцінки часто ставлять зі знаками “+” і “-” (крім 6 + і 1 -). Також у загальній практиці використовуються такі оцінки, як 5/6 або 4/3, вказуючи на результат між цими двома оцінками. Певна річ, ті оцінки, які учні отримують у свій диплом, містять ціле число. Нецілочисельний середній бал учня також вказується в дипломі. У вищій освіті, відповідно до системи ECTS, оцінки за університетські та аспірантські іспити виставляються за шкалою від A (вищий бал) до F (нижчий бал), де E є мінімальним прохідним балом. Система ECTS була введена в університетах і коледжах Норвегії на початку 2000-х років, у школах оцінки переводяться в систему ECTS з 2003 року. До 2003 року найбільш поширеною шкалою оцінок, використовуваною на університетському рівні, була шкала 1,0 (найвищий бал) до 6,0 (нижчий бал), із мінімальним задовільним результатом у 4,0.

авторка: Ольга Туманова