Охороняйте власну працю

Робота має приносити задоволення або хоча б не шкодити здоров’ю, як моральному, так і фізичному. Кожного дня регіональні новини розповідають нам про жахливі нещасні випадки на виробництві та численні порушення правил. Аби ви вмілі захистити себе та вберегти власне здоров’я, «Пороги» вирішили розповісти про законодавчі вимоги до охорони праці.

Забезпечення усіх передбачених нормативно-правовими актами вимог до робочого місця та охорони праці покладається на власника. Саме він (уповноважений орган) мусить впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, вдосконалювати санітарно-гігієнічні умов, створювати безпечні умови праці на підприємстві.

Однак власник не має права вимагати від робітника виконання таких завдань, які можуть зашкодити його здоров’ю або суперечать чинному законодавству. Він (або уповноважений орган) регулярно мусить проводити спеціальні інструктажі чи навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки тощо.

Особа, яка створює нове підприємство, обов’язково має отримати дозвіл органів державного нагляду, який засвідчує можливість початку роботи і залучення працівників до діяльності.

За Статтею 158 КЗпП, власник зобов’язаний впроваджувати прогресивні технології, покращувати засоби механізації, виконувати вимоги ергономiки, позитивного досвiду з охорони працi, сприяти зниженню запиленостi та загазованостi повiтря у виробничих примiщеннях і т.д.

З іншого боку, значна кількість обов’язків лежить і на робітниках. Вони мусять добре знати вимоги техніки безпеки, правила поводження із технічними засобами, регулярно проходити медичні огляди, на рівні своїх можливостей вживати заходів для запобігання небезпечних ситуацій на виробництві.

На роботах, які пов’язані зі шкідливими та небезпечними умовами праці, працівникам мають безплатно видаватися засоби індивідуального захисту та спецодяг. Замість цього, не дозволяється видача матерiалiв для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання

На роботах, пов’язаних із забрудненнями, згідно зі Статтею 165, має безкоштовно видаватися мило. На деяких підприємствах із особливими умовами праці власник мусить постачати робітників молоком (чи іншими рівноцінними продуктами) або солоною газованою водою.

При переведенні працівника на легшу роботу у зв’язку зі станом здоров’я заробітна праця зберігається.

Матеріал взято із старої версії сайту «Пороги».
Автор : Катерина Полякова